Home » Ecografía

Ecografía

Ecografía en TAMBRE FISIOTERAPIA

Ecografía en TAMBRE FISIOTERAPIA - tambrefisioterapia

 

Usamos a ecografía en fisioterapia para:

  • Valoración de posibles patoloxías e contraindicacións
  • Valoración funcional e control da evolución
  • Procesos ecoguiados (electrolisis, punción ecoguiada, acupuntura neuroanatómica) 

  

A ecografía como método diagnóstico NON é unha competencia dos fisioterapeutas, acorde á lexislación actual, o diagnóstico de patoloxía mediante ecografia está reservado ós médicos radiólogos. Sen embargo, é útil para a realización do diagnóstico de fisioterapia. Este diagnóstico de fisioterapia fundaméntase na entrevista clínica,  valoración do paciente, mediante test e técnicas manuales, e compleméntase coa ecografía. 

A valoración funcional mediante ecografía ten unha forma específica en fisioterapia, é a ténica RUSI, acrónimo inglés traducible por “imaxe de ultrasonidos en rehabilitación”. Este método desenvolveuse na medicina deportiva en Canadá, co obxectivo de valorar a morfoloxía e funcionalidade do tecido músculo-esquelético intentando dar resposta á sintomatoloxía que refire o paciente. Trátase dun método estandarizado e reproducible que permite  valoración, seguemento e control de diferentes patoloxías en fisioterapia. 

 

 

NOTA: A ORDEN CIN 2135/2008 establece (entre outras) como competencias en fisioterapia  : 

- Valorar o estado funcional do paciente, considerando os aspectos físicos, psicolóxicos e sociais.

- Valoración diagnóstica de coidados de fisioterapia segundo as normas e cos instrumentos de validación recoñecidos internacionalmente.

- Deseñar o plan de intervención de fisioterapia atendendo a criterios de adecuación, validez e eficiencia

 

tambrefisioterapia