Home » Electrolisis Percutánea

Electrolisis Percutánea

 - tambrefisioterapia

A electrolisis percutánea consiste na aplicación de corrente galvánica  ecoguiada a través dunha agulla de acupuntura para facilitar un proceso que permite a reparación do tecido afectado.

 

Con ela tratamos tendinopatías crónicas (tendinitis-tendinosis) e un número importante de lesións do sistema neuromusculoesquelético como son fascites plantares, roturas musculares agudas e crónicas (fibrose), puntos gatillos miofasciales e patoloxía de determinados ligamentos.

 

 - tambrefisioterapia

Protocolo de tratamento:


1. Valoración funcional

2. Valoración mediante ECOGRAFÍA

3. Realización de ELECTROLISIS

4. Reevaluación con ECOGRAFÍA

5. Programa de exercicios

 

 

 

tambrefisioterapia